वडा नं. ५

ठेगाना : उदयपुरगढी

वडा अध्यक्ष : कुमार अधिकारी

सदस्य : अम्बर बहादुर लायो मगर

सदस्य : पेशल कुमार राई

महिला सदस्य : देवी सुनुवार

दलित महिला सदस्य : विना बिश्वकर्मा