FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनकाे लागि बेरोजगारले दिने निबेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन बेरोजगारले दिने निबेदनको म्याद थप सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

दस्तावेज: 

लोकसेवा तयारी कक्षा सन्चालन हुने सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुचना

दस्तावेज: 

Invitation for bids