FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for bids

७६/७७ 03/02/2020 - 16:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 16:11

Invitation for bids for the construction of Udayapurgadhi Rural Municipality Office Quatar House

७६/७७ 02/08/2020 - 14:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/27/2020 - 11:00

Invitation for bids for the construction of Gadhi Khel Maidan Starunnati and Bhautik Samrachana Nirman (Swasthya Chauki, Dumre)

७६/७७ 12/29/2019 - 16:22

Invitation for bids for the construction of View Tower, Gadhi Mahila Safe House and Mahila-Janajati-Dalit Truss Building

७६/७७ 12/17/2019 - 11:05

उदयपुरगढी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 12/16/2019 - 15:29

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने पुन : प्रकाशित सूचना

७६/७७ 11/12/2019 - 10:52

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि ३० (तीस) दिने पुन : प्रकाशित सूचना

७६/७७ 10/23/2019 - 12:09 PDF icon Udayapurgadi Notice final.pdf

बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 09/30/2019 - 12:19

Pages