FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०८१-०१-२८

८०/८१ 05/10/2024 - 11:24

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना - Invitation for Bids : URM/NCB/Works/09-2080/81 - Construction of Health Post Building In Ward 3

८०/८१ 04/30/2024 - 15:01

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८१-०१-१८

८०/८१ 04/30/2024 - 10:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (URM/NCB/Works/07/2080-081 Construction of cold chamber in Ward No. 06)

८०/८१ 04/15/2024 - 18:16 PDF icon Aarthik30-Chait-2080-8.pdf

दरभाउ पत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना ।

८०/८१ 03/20/2024 - 12:16

URM/NCB/Works/05-2080/81 --- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/05/2024 - 10:49

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Construcrion Of Cold Chamber in Ward No. 06) - २०८०/११/१७

८०/८१ 02/29/2024 - 10:27 PDF icon BOLPATRA.pdf

आर्थिक प्रस्तावको लागि सफल भएको सूचना २०८०/११/११

८०/८१ 02/23/2024 - 15:51

दाबी बिरोध सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना २०८०/११/०९

८०/८१ 02/21/2024 - 20:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०८०/१०/२६

८०/८१ 02/09/2024 - 14:44

Pages