FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमबाट निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फर्म/ कम्पनिहरुलाईउल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रहि रीतपूर्वक विधुतीय खरिद प्रक्रिया (E-bid) मार्फत सहभागी हुनको लागि जानकारी

७८/७९ 09/08/2021 - 16:21 PDF icon ward office building notice for website78-79.pdf, PDF icon 5_Page 2078 05 23.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 08/24/2021 - 13:55

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना

७८/७९ 08/11/2021 - 12:07

(पुरानाे गढी पुन:निर्माण) Invitation for Bids of Old Gadhi (Purano Gadhi) Reconstruction.

७७/७८ 06/15/2021 - 12:26 PDF icon Himalayan-timeudayapurgadi-30-days.pdf

दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/14/2021 - 09:13

Invitation for bids

७७/७८ 03/15/2021 - 13:53

दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 02/18/2021 - 19:30

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि पुन: प्रकाशित १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 02/04/2021 - 00:53

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा को स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने E-Bidding दरभाउ पत्र

७७/७८ 01/10/2021 - 12:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 18:12

Pages