FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उदयपुरगढी गाउँपलिकाद्वारा जारी गरिएको बिभिन्न सवारी साधन सम्बन्धी करको विवरण ७५/७६ 10/09/2018 - 13:32 PDF icon अनुसूची 14.pdf
उदयपुरगढी गाउँपलिकाद्वारा जारी गरिएको मनोरन्जन तथा बिज्ञापन कर र प्राकृतिक श्रोत उपयोग तथा ढुङ्गा गित्टि बलुवा करको विवरण ७५/७६ 10/09/2018 - 13:28 PDF icon अनुसूची11-13.pdf
उदयपुरगढी गाउँपलिकाद्वारा लिइने सम्पत्ती कर तथा ब्यवसाय करको विवरण ७५/७६ 10/09/2018 - 13:27 PDF icon अनुसूची 9-10.pdf
उदयपुरगढी गाउँपलिकाद्वारा लिइने अस्थाइ हाटबजार र चौपाया/दोपाया कर तथा दस्तुरको विवरण ७५/७६ 10/09/2018 - 13:25 PDF icon अनुसूची 7-8.pdf
उदयपुरगढी गाउँपलिकाद्वारा जारी गरिएको पन्जिकरण शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर ७५/७६ 10/09/2018 - 13:22 PDF icon अनुसूची 5-6.pdf
उदयपुरगढी गाउँपलिकाले लगाउने बिभिन्न भूमी (मालपोत) ,घरधुरी,बहाल,घर नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुर तथा करहरु ७५/७६ 10/09/2018 - 13:18 PDF icon अनुसूची 1-4 pdf.pdf

सूचना अधिकारी

 

गुणराज श्रेष्ठ

सम्पर्क नं : ९७४३००३४३१