FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

मान बहादुर केप्छाकी मगर

अध्यक्ष

९७४५१५५३६८, ९८४४८६७९७९

सानु राउत

उपाध्यक्ष

sanu.raut012@gmail.com ९८६२९१२४७७

खेद बहादुर आले मगर

अध्यक्ष, वडा नं १

९८६२८०२६९०

इन्द्र बहादुर राउत

अध्यक्ष, वडा नं २

९७४३०८१८११

मनोज कुमार कार्की

अध्यक्ष, वडा नं ३

९८६२८४२६१७

राम बहादुर घले मगर

अध्यक्ष, वडा नं ४

९८४२८२५११६

कुमार अधिकारी

अध्यक्ष, वडा नं ५

९८४२३१५५१२

कृष्ण बहादुर खत्री

अध्यक्ष, वडा नं ६

९८४२९९८००७

कर्ण माया मगर

अध्यक्ष, वडा नं ७

९८४४१५९०४९

टंक बहादुर श्रेष्ठ

अध्यक्ष, वडा नं ८

९८५२८३५२१४

सूचना अधिकारी