FAQs Complain Problems

समाचार

उदयपुरगढीबाट देखिएको हिमाल

Read More

उदयपुरगढी

Read More

उदयपुरगढी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि

Read More

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

संघिय संरचना अनुसार प्रदेश नं १ अन्तर्गतको उदयपुर जिल्लाको ८ वटा स्थानीय तहमध्ये उदयपुरगढी गाउँपालिका एक हो । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटबाट ४२ किलोमिटर उत्तर - पश्चिम क्षेत्रमा रहेका साबिकका भलायडाँडा, पंचावती, डुम्रे, बर्रे, तावाश्री गरी ५ वटा गा.वि.स. लाई समेटेर उदयपुरगढीको निर्माण गरिएको हो ।

उत्तरी आक्षांश : २६०४६'५३.४६" - २७००२'४९.८६" 

पूर्वी देशान्तर : ८६०२६'५९.२२" - ८६०३७'४.७५" 

सिमाना :                      

पूर्व : त्रियुगा नगरपालिका, रौतामाई गाउँपालिका

पश्चिम : कटारी नगरपालिका

उत्तर : ताप्ली गाउँपालिका

दक्षिण : सिरहा जिल्ला

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन:
९८४४८६७९७९

उपाध्यक्ष

फोन:
९८४२८४५४३५

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
फोन:
९८५२८३५२७८
अधिकृत छैठौं
फोन:
९८४७२५७९९१

सूचना अधिकारी

प्रज्ञा पराजुली

सूचना अधिकारी

फोन नं: ९८४३३३०६६६

 

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउपालीका क्षेत्रमा जादु सर्कस चटक देखाउनेहरु संग प्रतीदिन रु १०० र गाँउपालीका क्षेत्रमा विज्ञापनको लागि कसैले होडीग बोर्ड राख्न चाहेमा प्रतिवर्ग फीट रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात
• सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाँउपालीका लगायत वडा कार्यालयमा रहेको हल भाडामा दैनिक रु. १००० हेनेछ । यसका साथै मल्टीमीडिया पनि प्रयोग गरेकोमा रु. ५०० थप हुनेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• बहाल सम्झौता
• नेपाल सरकारमा बहाल सँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
• चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत तिरेको रसिदको वा निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया पुर्याएर कागजात ल्याए सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव र योजना अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय, गाउँपालिका । नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

• आवश्यक पर्ने कागजातहरु
• सम्झौता माग निवेदन
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• उपभोक्ता समिति गठन गरी वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि
• उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
• उपभोक्ता समितिको सबै सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• प्राविधिक लागत अनुमान
• समितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको फोटो सहितको उपस्थिति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क , घटना भएकाे ३५ दिन भन्दा माथि रु ५०, प्रतिलिपी रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि
• पति पत्निको नागरिकताको प्रतिलिपि १ । १ प्रति
• केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क , घटना भएकाे ३५ दिन भन्दा माथि रु ५०, प्रतिलिपी रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालय बसाई सराईको कागजात
• जहाँ जानेहो त्यस ठाँउको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने
• बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र
• जाने आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता । जन्मदर्ताको प्रतिलिपि
• चालु आ.व.सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क , घटना भएकाे ३५ दिन भन्दा माथि रु ५०, प्रतिलिपी रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
• मृतकसँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र
• अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
• मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
• सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क , ३५ दिन भन्दा माथि रु ५०, प्रतिलिपी रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• बालकको बाबु आमाको नागरिकता
• चालु आ.व.सम्मको एकिकृत कर तिरेको रसिद
• अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

Pages

जानकारी