FAQs Complain Problems

समाचार

निर्माणाधिन पुरानोगढी

Read More

उदयपुरगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभा

Read More

पुरानोगढीमा अवस्थित उदयसेन राजाको शालिक

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन:
९८४४८६७९७९
उपाध्यक्ष
फोन:
९८४२८४५४३५

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
फोन:
९८५२८३५२७८
इन्जिनियर
फोन:
९८४५२३०८२७

सूचना अधिकारी

पुष्प कुमार थापा

फोन नं. :- ९८४२०२९१३० /  ९८५२०२९१३०  

ईमेल :- pushpathapa130@gmail.com

 

प्रवक्ता

सहेक बहादुर विश्वकर्मा

फोन नं : ९८५११८५४६५

कम्प्युटर अपरेटर

ओम प्रकाश सुवेदी

फोन नं.:-9842986489

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- अब्बल - रु १० प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा , दोयम - रु ८ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा , सिम - रु छ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा, चाहार - रु ५ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• प्रथम वर्षका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणका लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट
जारी गरिएको मालपोत नविकरण बुुक
• घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
• साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारबाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु
• नेपालमा १५ वर्षदेखी कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारीक प्रमाणपत्र
• नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु
• पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
• चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
• सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००, प्रतिलिपी रु‍ १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदनपत्र र आमा बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
• विवाहित महिलाको हकमा पति। आमा। बुवाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
• चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विद्यार्थीको हकमा
• विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विवाहिताको हकमा
• बसाईंसरी आएको हकमा बसाईं सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो दुई प्रति
• चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
• कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
• प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी

Pages