FAQs Complain Problems

समाचार

उदयपुरगढी गाउँपालिका केन्द्र

Read More

उदयपुरगढी गाउँपालिका कार्यालय परिसर

Read More

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
अधिकृत छैठौं
अधिकृत छैठौं
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- अब्बल - रु १० प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा , दोयम - रु ८ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा , सिम - रु छ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा, चाहार - रु ५ प्रतीरोपनी । प्रतीकठ्ठा
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र
• प्रथम वर्षका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणका लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट
जारी गरिएको मालपोत नविकरण बुुक
• घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
• साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारबाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु
• नेपालमा १५ वर्षदेखी कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारीक प्रमाणपत्र
• नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु
• पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
• चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
• सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव । सम्बधित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००, प्रतिलिपी रु‍ १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदनपत्र र आमा बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
• विवाहित महिलाको हकमा पति। आमा। बुवाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
• चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विद्यार्थीको हकमा
• विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विवाहिताको हकमा
• बसाईंसरी आएको हकमा बसाईं सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो दुई प्रति
• चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
• कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
• प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी